Και ηλεκτρονικά οι βεβαιώσεις ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Βεβαιώσεις ανεργίας και ηλεκτρονικά θα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Μετά την διαπίστωση ότι πολλοί υποψήφιοι υποβάλλουν σε διάφορους φορείς ελλιπής ή λανθασμένες βεβαιώσεις , ο Οργανισμός αποφάσισε να τροποποιήσει το περιεχόμενο των βεβαιώσεων ανεργίας δημιουργώντας δύο διακριτούς τύπους βεβαίωσης.

Οι βεβαιώσεις είναι πλέον προσαρμοσμένες με βάση την κατάσταση ανεργίας, επιδοτούμενη ή μη.

Ειδικότερα οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται από το portal στους ενδιαφερόμενους θα είναι:

-Βεβαίωση ανεργίας η οποία χορηγείται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή όπου αλλού χρειάζεται να αποδειχθεί το διάστημα της εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ).

-Βεβαίωση επιδότησης, η οποία χορηγείται σε επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή όπου αλλού χρειάζεται να αποδειχθεί το διάστημα επιδοτούμενης ανεργίας. Σ’ αυτήν εμφανίζεται το διάστημα επιδοτούμενης ανεργίας και οι ημέρες επιδότησης για κάθε έτος αναφοράς.

Ωστόσο ηλεκτρονικά, μέσω του portal θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι και να εκδίδουν και την βεβαίωση για την Εφορία, όπου εμφανίζονται τα ποσά που έχει λάβει ο άνεργος από υπαγωγές σε προγράμματα επιδότησης και λοιπές παροχές, όπως π.χ. Επίδομα τακτικής ανεργίας, Επίδομα μακροχρονίως ανέργων, Επίδομα στράτευσης, Οικογενειακό επίδομα, Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας κλπ., για φορολογική χρήση.

Σημειώνεται ότι όλες οι εκδοθείσες ηλεκτρονικές βεβαιώσεις φέρουν υπογραφή, ασφαλή χρονολόγηση και έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, με τη δυνατότητα παροχής διακριτών τύπων βεβαιώσεων, επιτυγχάνεται η μείωση διοικητικού κόστους για τους φορείς που είναι αποδέκτες των βεβαιώσεων ανεργίας.