Και μια “δίκαιη” απεργία: Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, που έχουν οι εργαζόμενοι να πληρωθούν ένα χρόνο! Αλλά για τον ιδιωτικό τομέα ποιος ενδιαφέρεται;