Γ. Καμίνης: “Φύλο και φτερό” οι τίτλοι σπουδών στον Δήμο Αθηναίων – Στον εισαγγελέα δύο δημοτικοί αστυνομικοί

Στην ανάκληση του διορισμού δύο υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων, που υπηρετούν στη Δημοτική Αστυνομία, προχώρησε ο δήμαρχος, Γιώργος Καμίνης.

Πρόκειται για δημοτικό αστυνομικό, ο οποίος διορίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 και φέρεται να έχει προσκομίσει πλαστό τίτλο σπουδών αγγλικής γλώσσας, και για αστυνομικό, ο οποίος διορίστηκε το 2005 και φέρεται να πλαστογράφησε απολυτήριο λυκείου. Και για τους δύο θα κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και θα γίνει καταλογισμός των αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθών.

Επίσης, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για υπάλληλο του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών, για τον οποίο αποδείχθηκε ότι χρησιμοποίησε πλαστό απολυτήριο λυκείου κατά τη μετάταξή του από τον κλάδο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Καθαριότητας, το 1995. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται εντός τριών ημερών. Και σε αυτή τη περίπτωση κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και προχωρά ο καταλογισμός της μισθολογικής διαφοράς που λάμβανε κάνοντας χρήση του πλαστού τίτλου σπουδών.

Στις 29 Αυγούστου, ο δήμαρχος Αθηναίων είχε ανακαλέσει τον διορισμό ενός ακόμη δημοτικού αστυνομικού, ο οποίος προσελήφθη το 2004 και μετά από έλεγχο του Σώματος Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης διαπιστώθηκε ότι είχε προσκομίσει πλαστό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.

Με εντολή του κ. Καμίνη, οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων.