“Καταδότες” της Εφορίας ιδιωτικά σχολεία, νοσοκομεία, ιατρεία…

KATADOTESΣτο μικροσκόπιο της εφοριας  μπαίνουν τα νοικοκυριά που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, ΙΕΚ και σχολές. Με εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών ζητά να αποσταλούν στην ΓΓΠΣ, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, αναλυτικά στοιχεία για όλους τους πελάτες τους, προκειμένου αυτά να διασταυρωθούν με τις δαπάνες και τα εισοδήματα που αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις. 

Συγκεκριμένα απευθύνεται σε Πανεπιστήμια, Κολέγια, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων, Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, ιδιαιτέρων μαθημάτων, εισαγωγικών εξετάσεων και πιστοποιήσεων γενικά, ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, Ινστιτούτα, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές, ακόμα και σε σχολές οδήγησης, ωδεία και μουσικές σχολές, σχολές χορού, πολεμικών τεχνών και γυμναστήρια!!!

Τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάσουν και αφορούν το 2011 και είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου που καταβάλει σταθερά τα δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
β) Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το ΑΦΜ
γ) Ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, ιδιαίτερα μαθήματα, κ.λ.π.).

Το υπουργείο Οικονομικών τούς αντιμετωπίζει έτσι σαν ύποπτους φοροδιαφυγής, εφόσον… κρύβουν τα δίδακτρα που πληρώνουν ώστε να αποφύγουν το τεκμήριο διαβίωσης και την πληρωμή επιπλέον φόρου.

Επίσης τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και εκπαιδευτήρια καλούνται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ αναλυτικά στοιχεία για την ταυτότητα των πελατών τους και τα ποσά που τους κατέβαλαν κατά τη διάρκεια τους έτους 2011. Οφείλουν επίσης να διαβιβάσουν:

α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε κάθε ιατρική πράξη,
β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,
γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,
δ) κωδικό πράξης,

Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργικής, καθώς και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα,

Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση να στέλνουν στοιχεία των πελατών τους στην ΓΓΠΣ έχουν επίσης :

Οι τράπεζες που θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία που αφορούν δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπόλοιπο και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών (αριθμός λογαριασμού, μεταβολές υπολοίπων, ΑΦΜ δικαιούχου, ονόματα δικαιούχων, κτλ.).

Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία των πελατών τους και το ποσό των ασφαλίστρων που κατέβαλε καθένας. Το ίδιο ισχύει και για τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία τα οποία πρέπει να δώσουν στοιχεία για τις εισφορές των εργαζομένων.

Οι εταιρείες τηλεφωνίας, ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία που αφορούν  σε αριθμούς παροχής, ύψος λογαριασμών, ποσά που καταβλήθηκαν από τους πελάτες τους, κ.α.

Οι εταιρείες πιστωτικών καρτών θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία που αφορούν στις συναλλαγές  που έχουν γίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πηγή:www.capital.gr