Καταργείται το αφορολόγητο των παιδιών και ο υπουργός λέει ότι αντ’ αυτού θα δίνεται επίδομα σε οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη. Ας πούμε καλώς. Πως εξηγείται όμως οικογένειες με 1 παιδί να επιβαρύνονται λιγότερο από άλλες με 3 παιδιά; Προφανώς, οι φορο-συλλέκτες, κάτι… πίνουν και δε μας δίνουν…