Κλινική έρευνα: Δυναμικός μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα

Στα πλαίσια του συνεδρίου Clinical Research Conference 2014 που πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Ιανουαρίου στην Αθήνα με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την ιατρική επιστημονική κοινότητα, τον κλάδο της έρευνας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, το χώρο των οικονομικών της υγείας, τη μεριά της πολιτείας αλλά και των συλλόγων ασθενών,  αναγνωρίστηκε ο ρόλος της Κλινικής Έρευνας φαρμάκων ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας με σημαντικό όφελος στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες. Επιπλέον, τονίστηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας των αρμόδιων φορέων  για τη βελτίωση των θεσμικών διαδικασιών ώστε να γίνει η Ελλάδα περισσότερο  ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Ο Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων κος Ευάγγελος Λυμπερόπουλος αναφέρθηκε στο παράδειγμα της νέας καινοτόμου  θεραπείας που βρίσκεται σε κλινικές μελέτες τελικής φάσης και συμβάλλει στην μείωση της κακής χοληστερόλης LDL η οποία ευθύνεται για καρδιαγγειακά νοσήματα. Η συγκεκριμένη θεραπεία με την εμπορική ονομασία evolocumab αναμένεται να φέρει στην εποχή μας μια επανάσταση ανάλογη ή και μεγαλύτερη αυτής των στατινών προσφέροντας ένα σημαντικό ‘εργαλείο’ στα χέρια της ιατρικής κοινότητας.

Σε συζήτηση με θέμα ‘Τι προσφέρει η Κλινική έρευνα στα ελληνικά πανεπιστήμια και νοσοκομεία’ τονίστηκε από τον Δρ. Γεράσιμο Αραβαντινό, Παθολόγο Οικολόγο ότι η προσέλκυση κλινικών μελετών αποτελεί μόνο όφελος για τον ασθενή, τα νοσοκομεία και τη χώρα. Στο ίδιο πνεύμα, ο κος Κώστας Καναβός, Ιατρικός Διευθυντής της  Amgen Hellas τόνισε το ρόλο των κλινικών μελετών στην πρόσβαση των ασθενών σε νέα τεχνολογικά καινοτόμα φάρμακα. Ο κος Καναβός κάλεσε για την ανάγκη διαμόρφωσης μιας κουλτούρας και στρατηγικής στην Ελλάδα που θα αγκαλιάζει την επιστημονική έρευνα και θα αξιοποιεί το εξαιρετικό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό μας κατά το παράδειγμα χωρών όπως η Αγγλία αλλά και το Βέλγιο και η Ουγγαρία οι οποίες επικεντρώνονται σε μια στρατηγική που ταυτίζει την φαρμακευτική έρευνα με την ανάπτυξη παρέχοντας ανταγωνιστικά φορολογικά κίνητρα και σταθερό νομοθετικό περιβάλλον. Επίσης τόνισε την ανάγκη  διαμόρφωσης μιας κουλτούρας συνεργασίας και δημιουργίας δικτύου παρεμβατικών και μη παρεμβατικών μελετών όπως έχει συμβεί με το εξαιρετικό παράδειγμα της HeCOG (Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα).

Σε άλλη ειδική συζήτηση, υπογραμμίστηκε η ανάγκη βελτίωσης των θεσμικών διαδικασιών στην πράξη ώστε να μπορούν να νοσοκομεία να λαμβάνουν το 15% των δαπανών που δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο και που προς το παρόν λόγω έλλειψης αποσαφήνισης της διαδικασίας  παρακρατούνται από τις αρμόδιες ΥΠΕ.

Η κα Βέρα Βαζαίου, Amgen Hellas Senior Development Operations Manager  τόνισε την ανάγκη βελτίωσης των χρονοδιαγραμμάτων που αφορούν την έγκριση πρωτοκόλλων και την απλούστευση της γραφειοκρατικής διαδικασίας ώστε η Ελλάδα να προσελκύει τα κεφάλαια ξένου συναλλάγματος που δαπανούν οι εταιρείες για την Έρευνα & Ανάπτυξη με σημαντικότερο επιπλέον το όφελος της πρόσβασης ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες.

Ο κος Τάκης Ζερβακάκης Vice President, Business Development & Marketing της εταιρείας Zeincro αναφέρθηκε στο ρόλο της ανάπτυξης των κέντρων κλινικών μελετών στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τονίζοντας ότι για κάθε θέση επιστημονικού εργατικού δυναμικού στη κλινική έρευνα δημιουργούνται 3,7 επιπλέον θέσεις σε υποστηρικτικούς, διοικητικούς και άλλους τομείς.

Στα πλαίσια της συζήτησης η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κα Χριστίνα Παπανικολάου συμφώνησε ότι η Κλινική Έρευνα στην Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο ανάπτυξη ζητώντας την συνεργασία των εμπλεκομένων μελών με την πολιτεία  για τη βελτίωση των διαδικασιών.