Κ. Χατζηδάκης: Αδυναμία αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων

Το γεγονός ότι η σημερινή κρίση συνδέεται και με την αδυναμία μας όλα αυτά τα χρόνια, να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες που μας προσέφερε η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

«Είναι αλήθεια πως σε ό,τι αφορά τους κοινοτικούς πόρους, συχνά κοιτούσαμε την πρόχειρη απορρόφηση και όχι την πραγματική αξιοποίηση. Κάθε φορά, κάναμε έναν κλασικό, «ελληνικό αγώνα δρόμου» για να απορροφήσουμε όσα περισσότερα μπορούσαμε, όπως μπορούσαμε, την τελευταία στιγμή», πρόσθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης σε ομιλία σήμερα στην ημερίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Αξιολογώντας διαχρονικά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους έως σήμερα, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε έξι βασικά στοιχεία που έπαιξαν αρνητικό ρόλο ιστορικά:

-Πρώτο στοιχείο, ο ελλιπής προγραμματισμός.
-Δεύτερον, ο προγραμματικός κατακερματισμός.
-Τρίτο στοιχείο, η αδυναμία της Ελλάδας στην υιοθέτηση βελτίστων πρακτικών.
-Τέταρτον, η δημόσια διοίκηση ως φρένο στην αξιοποίηση των ΚΠΣ/ΕΣΠΑ.
-Πέμπτον, τα προβλήματα στο σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτό ίσχυε τις προηγούμενες δεκαετίες.
-Έκτον, η ελλειμματική απόδοση των «soft actions», όπως λέγονται, των δράσεων δηλαδή, που δεν αφορούν σε τεχνικά έργα.

Ασφαλώς , όλα όσα προαναφέρθηκαν, δεν συνεπάγονται πως κατά καιρούς, δεν υπήρξαν θετικές κινήσεις ως προς το διαχειριστικό πλαίσιο, συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης. Τέτοιες ήταν:

• η ποιοτική αναβάθμιση που προσέφερε η ΜΟΔ στο σύνολο του παραγόμενου έργου
• η ύπαρξη εταιριών όπως η Εγνατία Οδός Α.Ε. και η Αττικό Μετρό
• και επίσης, ο ρόλος του ΕΣΠΕΛ στο επίπεδο ελέγχου των τεχνικών έργων (ζητήματα κακοτεχνιών και υπερβάσεων προϋπολογισμού).