ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αντλούσε ELA μέχρι 21 Μαρτίου χωρίς ένσταση από ΕΚΤ

Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2013, η Λαϊκή Τράπεζα αντλούσε ELA από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, χωρίς ένσταση (no objection) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι εκτιμάτο από το τελευταίο ότι υπήρχε προοπτική για εφαρμογή του προγράμματος, αναφέρει με σημερινή ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα.

Τονίζεται ότι στις 21 Μαρτίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα και με τις προηγούμενες αποφάσεις του, έκρινε ότι για διατήρηση παροχής ELA στη Λαϊκή Τράπεζα, έπρεπε απαραιτήτως να υπήρχαν σαφείς και δεσμευτικές πολιτικές αποφάσεις για εφαρμογή του προγράμματος.

Οι πολιτικές αποφάσεις που λήφθηκαν στο Eurogroup της 25ης Μαρτίου 2013 επέτρεψαν τη μη εφαρμογή της απόφασης.