“Λείπουν” 25 δισ. ευρώ από 25 ευρωπαικές τράπεζες

Κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 25 δισ. ευρώ προκύπτει για 25 εκ των 130 τραπεζών που υποβλήθηκαν στα stress tests της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η αξία των στοιχείων ενεργητικού του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα πρέπει να αναπροσαρμοστεί κατά 48 δισ.ευρώ. Τμήμα 37 δισ. ευρώ εξ’ αυτών δεν προκαλεί κεφαλαιακό έλλειμμα.

Συνολικά, η επίπτωση στις τράπεζες από τον έλεγχο της ΕΚΤ ανέρχεται σε 62 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ αφορούν σε κεφαλαιακό έλλειμμα και τα 37 δισ. ευρώ στην προσαρμογή της αξίας του ενεργητικού τους.

Η ΕΚΤ διαπίστωσε επίσης ότι οι 130 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες είναι εκτεθειμένες σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιπλέον ύψους 136 δισ.ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε, εκ των 25 τραπεζών στις οποίες εντοπίστηκαν κεφαλαιακές ελλείψεις ύψους 25 δισ.ευρώ, οι 12 τράπεζες έχουν ήδη καλύψει το σχετικό κενό, αυξάνοντας τα κεφάλαιά τους κατά 15 δισ.ευρώ στη διάρκεια του 2014.

Πηγή: ΑΜΠΕ