Λόγους δημοσίου συμφέροντος επικαλείται το ΥΠΟΙΚ για το “χαράτσι”

Την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου, θα συζητηθεί στον Άρειο Πάγο (σε συμβούλιο) η αίτηση του ελληνικού Δημοσίου (εκπροσωπούμενο από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα) με την οποία ζητάει να ανασταλεί η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε αντισυνταγματική και παράνομη την είσπραξη του τέλους ακινήτων (Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών) μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Το Δημόσιο ζητάει προσωρινά την αναστολή της επίμαχης πρωτόδικης απόφασης μέχρι οι αρεοπαγίτες να εκδώσουν απόφαση επί της αίτησης αναίρεσης που επίσης έχει καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως είναι γνωστό, το Πολυμελές Πρωτοδικείο, με την υπ΄ αριθμ. 1101/2012 απόφασή του, υποχρεώνει τη ΔΕΗ (η απόφαση είναι επιπρόσθετα και προσωρινά εκτελεστή) να δέχεται μόνο την πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, αφαιρώντας το «χαράτσι». Ακόμη, υποχρεώνει τη ΔΕΗ να μην ενσωματώνει στους λογαριασμούς την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, καθώς και το ποσό του ειδικού τέλους ακινήτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου, απειλείται σε βάρος της ΔΕΗ χρηματική ποινή 300 ευρώ ανά ημέρα και ανά καταναλωτή σε περίπτωση που παραβιάσει την επίμαχη πρωτόδικη απόφαση, ενώ παράλληλα δίνεται το δικαίωμα σε κάθε καταναλωτή να αξιώσει μεμονωμένα αποζημίωση.

Οι αρεοπαγίτες σε συμβούλιο (και όχι επί έδρας) θα συζητήσουν, την ερχόμενη Δευτέρα, την αίτηση αναστολής του Δημοσίου κατά της επίμαχης απόφασης του Πρωτοδικείου.

Η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος πέντε Ενώσεων Καταναλωτών, με δικηγόρο τον Γ. Μυταλούλη και το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας, με δικηγόρο τον Γ. Κόκκα (ο τελευταίος έχει προσφύγει και ατομικά).

Το Δημόσιο στην αίτηση αναστολής υποστηρίζει ότι η εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο έννομα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου. Και αυτό γιατί θα υπάρξει απόλυτη αδυναμία να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί το υπόλοιπο ειδικό τέλος ακινήτων για το 2012, παρά το ότι λόγοι δημόσιου συμφέροντος το επιβάλλουν. Αυτή όμως η αδυναμία είσπραξης έχει ως συνέπεια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Δημοσίου πάντα, να υπάρξει: 1) απώλεια δημόσιων εσόδων πάνω από 1.000.000.000 ευρώ, 2) ελλειμματικός προϋπολογισμός και 3) αδυναμία εκπλήρωσης των δημοσίου συμφέροντος σκοπών του ελληνικού κράτους.

Απ΄ όλα αυτά, υπογραμμίζει το Δημόσιο, υπάρχει προφανής κίνδυνος ανεπανόρθωτης ή αλλιώς δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης του ελληνικού Δημοσίου.

Η βλάβη αυτή ανάγεται στο ότι η εξεύρεση ισοδύναμου χρηματικού ποσού προς το μη εισπραχθέν ποσό του ειδικού τέλους ακινήτων (1 τρισ. ευρώ) από άλλες πηγές με πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο.

Τέλος, η ημερομηνία συζήτησης στον Άρειο Πάγο της αίτησης αναίρεσης του Δημοσίου κατά της ίδιας πρωτόδικης απόφασης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.