Λύκειο: Εξετάσεις χωρίς τράπεζα θεμάτων – Προαγωγή στην επόμενη τάξη με βαθμό κάτω από 10…

 

Χωρίς Τράπεζα Θεμάτων, προαγωγή στην επόμενη τάξη  με μέσο όρο βαθμολογίας  κάτω από τη βάση και λιγότερη ύλη για τους μαθητές των δυο πρώτων τάξεων του Λυκείου στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.
Τα φετινά θέματα των προαγωγικών εξετάσεων στην Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου, σύμφωνα με την εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Τάσου Κουράκη θα οριστούν αποκλειστικά από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, ενώ παύει να ισχύει η επιλογή τους κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων.

Παράλληλα, επανέρχεται ως βαθμός προαγωγής ο γενικός μέσος όρος εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ενώ ο βαθμός προαγωγής των μαθητών στη Α΄ και Β΄ Λυκείου δεν θα συνυπολογίζεται στον βαθμό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η τρίτη αλλαγή που επέρχεται είναι η μείωση της εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απεστάλη σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις του Ιουνίου θα είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας.

Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και με την έγκριση του Διευθυντή του Λυκείου και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Προαγωγή με βαθμό κάτω από τη βάση

Η βασικότερη αλλαγή που επέρχεται με την εγκύκλιο του Τάσου Κουράκη είναι ο τρόπος προαγωγής των μαθητών.
Πράγματι, η πρώτη εφαρμογή του νόμου για το νέο Λύκειο διαπιστώθηκε ότι ήταν προβληματική. Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία προώθησε μια σειρά αλλαγών με σημαντικότερη όλων την τροπολογία και τη νομοτεχνική βελτίωση με τις οποίες για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών της Α τάξης του Ημερήσιου Λυκείου και των Α και Β τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτούνταν η επίτευξη Μέσου Όρου ετήσιας επίδοσης στους κλάδους μαθημάτων της «Ελληνικής Γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα.

Αυτό όμως αλλάζει και από φέτος οι μαθητές θα μπορούν να περνούν στην επόμενη τάξη του Λυκείου με βαθμό 9,5, δηλαδή με συνολική βαθμολογία κάτω από τη βάση.