ΜΕΤΚΑ: Αυτά είναι τα 11 μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου

Το νέο 11μελές διοικητικό συμβούλιό της, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, ανακοίνωσε η METKA

Το νέο ΔΣ απαρτίζεται από τους εξής:

 1. Ιωάννης  Μυτιληναίος  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος),
 2. Γεώργιος  Οικονόμου του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,
 3. Παναγιώτης Γαρδελίνος  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΝΙΚΟΛΙΝΑΣ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος  – Εκτελεστικό Μέλος,
 4. Χρήστος Παντζίκας, του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Εκτελεστικό Μέλος,
 5. Αικατερίνη Δοντά του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, Εκτελεστικό Μέλος
 6. Paul Smith,  του MICHAEL και της BARBARA, Εκτελεστικό Μέλος,
 7. Αντώνιος Παπαντωνίου του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, Εκτελεστικό Μέλος,
 8. Γεώργιος  Πάλλας του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 9. Φίλιππος  Ζώτος  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 10. Ιωσήφ Αβαγιανός του ΑΝΔΡΕΑ και της ΑΘΗΝΑΣ, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 11. Νικόλαος  Μπακιρτζόγλου του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία.