Μέτοχος ΕΤΕ-Eurobank: ΤΙ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ;

Υπάρχουν επιλογές σε ένα μέτοχο από τους 400.000 των τραπεζών ΕΤΕ και Eurobank, εκτός από το να…τραβάει τα μαλλιά του; Απαντήσεις σε μερικά από τα ερωτήματα…

Είμαι μέτοχος – κάτοχος τίτλων της Εθνικής Τράπεζας. Μπορώ, εάν επιθυμώ, να συμμετάσχω στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας;

– Ναι, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κάθε επενδυτή/μετόχου. Προφανώς, θα υπάρξει σχετική ρύθμιση από τις δύο τράπεζες, ώστε, στην περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου 10% των ιδιωτών, να υπάρχει η δυνατότητα να επιστροφής των χρημάτων σε όσους ιδιώτες τοποθετήθηκαν.

Εάν αποφασίσω να μη συμμετάσχω και η αύξηση κεφαλαίου ολοκληρωθεί επιτυχώς με την κάλυψη του 10% από ιδιώτες, ποιες οι συνέπειες για μένα;

– Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα μειωθεί το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.

Εστω ότι οι δύο τράπεζες καταφέρνουν να καλύψουν το απαιτούμενο 10% των ιδιωτών και η ανακεφαλαιοποίηση ολοκληρώνεται ομαλώς με τη μερική συμμετοχή του ΤΧΣ, οι μετοχές των δύο τραπεζών θα παραμείνουν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο;

– Εάν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι αυξήσεις κεφαλαίου, χωρίς να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ, οι τίτλοι θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Το νέο σύνολο μετοχών που θα προκύψει από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα είναι διαπραγματεύσιμο στο Χ.Α.

Αποφάσισα να συμμετάσχω στη δημόσια πρόταση της Εθνικής τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη μου πως το επόμενο βήμα θα αφορά σε συγχώνευση με την EFG. Οι τελευταίες εξελίξεις ανέστειλαν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Μπορώ να κινηθώ νομικά προσφεύγοντας κατά των αποφάσεων αυτών;

– Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Τα νομικά άλλωστε προβλήματα (αγωγές κ.λπ.) που υπήρχε κίνδυνος να προκληθούν από αυτή την εξέλιξη, είχαν επισημανθεί ως μείζονα ζητήματα στην πρόσφατη συνάντηση της διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τους εκπροσώπους της τρόικας.

Εάν και οι δύο ή μία από τις δύο τράπεζες δεν καταφέρουν να καλύψουν το 10% των ιδιωτών, τι θα συμβεί;

– Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει πλήρως την (τις) αύξηση(-εις) κεφαλαίου, θα ακολουθήσει dilution των υφιστάμενων μετοχών, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό των ιδιωτών μετόχων θα συρρικνωθεί εξαιρετικά.

Οι διοικήσεις των δύο τραπεζών ενημέρωσαν το διοικητή της ΤτΕ πως «δεν είναι πιθανό να σηκώσουν το 10% του κεφαλαίου που απαιτείται από την ιδιωτική αγορά. Εγώ είμαι μέτοχος -ανεξαρτήτως ποσοστού- σε μία εκ των δύο τραπεζών. Δεν θα έπρεπε να λάβω γνώση, να ερωτηθώ εάν προτίθεμαι να συμμετάσχω;

– Προφανώς, ναι. Η κίνηση αυτή των δύο τραπεζών προκάλεσε ποικίλα σχόλια, σύμφωνα με μεγάλη μερίδα χρηματιστηριακών παραγόντων θέτει έως και θέμα γενικότερης αξιοπιστίας των δύο τραπεζών απέναντι στους μετόχους

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ