Μείζον θέμα με την ICAP!

Μείζον θέμα προκύπτει με τη συνθήκη Βασιλεία ΙΙ και τα εργαλεία μετρήσεων πιστωτικών κινδύνων. Αφού  από τις 31 Μαίου βγήκαν εκτός Ευρωσυστήματος (αναφερόμαστε στην ECAF) οι εταιρίες Coface Servicos από την Πορτογαλία και Cerv αλλά και η ελληνική ICAP.

Πιο συγκεκριμένα στις 4 Απριλίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι όσα μέσα διαβάθμισης δεν έχουν συμμορφωθεί ως τις 31 Μαίου 2012 με τον ορισμό της αθέτησης (default) που δίδεται από το πλαίσιο Βασιλεία ΙΙ θα εξαιρεθούν ως πηγές του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (Eurosystem credit assessment framework – ECAF) μέχρις ότου επιτευχθεί η σχετική συμμόρφωση.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής στις 5 Ιουλίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξαιρέσει προς το παρόν ως  πηγές του πλαισίου ECAF: ICAP, Coface Servicos Portugal και Cerved.