Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποζημίωση 10 εκατ. ευρώ!

ÁÓÊÇÓÇ ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇÓ ÓÔÏ ÅÑÃÏÔÁÎÉÏ ÔÏÕ ÌÅÔÑÏ

Η Αττικό Μετρό καλείται να καταβάλει αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στην κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ-Impregilo-Ansaldo-Seli-Ansaldobreda που έχει αναλάβει την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτό προβλέπει η απόφαση 52/2015 του διαιτητικού δικαστηρίου που αφορά διένεξη μεταξύ του Κυρίου του Έργου, της Αττικό Μετρό και του αναδόχου για την χώρο απόθεσης των προϊόντων ανασκαφής.

Συγκεκριμένα, η ανάδοχος, σύμφωνα με το διαιτητικό δικαστήριο, επιβαρύνθηκε για την μεταφορά και απόθεση των προϊόντων ανασκαφής σε ιδιωτικούς χώρους (Λιμάνι, Καισίδης, Πλαγιάρι, Καβαλάρι), ευρισκόμενους σε μεγαλύτερη απόσταση από το έργο από εκείνη της έκτης προβλήματος, με συνέπεια την σημαντική αύξηση του κόστους μεταφοράς και απόθεσής τους.

Αυτό όταν, η περιβαλλοντική και συμβατική νομοθεσία προέβλεπε ρητά ότι “η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής θα γινόταν στην έκτη προβλήτα του λιμένος Θεσσαλονίκης, η οποία οριζόταν ως ο κατά πρώτον, χώρος απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής”.

Όπως αναφέρει η απόφαση, το διαιτητικό δικαστήριο “κρίνει ότι η Αττικό Μετρό πρέπει να καταβάλει στην αιτούσα (σ.σ.: ανάδοχος κοινοπραξία) αμοιβή για τις ένδικες εργασίες μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής από 10/04/2007 έως 30/10/2010 για τις επιπλέον της απόστασης της έκτης προβλήτας του ΟΛΘ αποστάσεις, καθώς και για το κόστος απόθεσης-διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφής. Η αμοιβή αυτή για μεν τις εργασίες μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να καθοριστεί στο ύψος των 5.000.000 ευρώ (περιλαμβανομένης της αναθεώρησης)”.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της δικαίωσης της αναδόχου κοινοπραξίας για την πρώτη ομάδα 13 διαιτητικών αιτημάτων που αφορούν δαπάνες πιστοποιήσεων και διαδέχεται τις αποφάσεις-υπέρ του αναδόχου- που έχουν έως σήμερα δει το φως της δημοσιότητας.

Χ. Σπίρτζης: “Να μην διαλυθεί η σύμβαση του μετρό Θεσσαλονίκης”

Ας σημειωθεί ότι ο υπουργός Αναπληρωτής υποδομών Χρήστος Σπίρτζης σε πρόσφατη συνέντευξή του σημείωσε ότι δεν πρέπει να διαλυθεί η σύμβαση του μετρό Θεσσαλονίκης.

«Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να πάμε σε άλλη λογική για να λυθεί το πρόβλημα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Θα καλέσουμε σε διάλογο τις τράπεζες, τους παραχωρησιούχους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν είναι προς όφελος της πόλης και του δημοσίου συμφέροντος να διαλυθεί η σύμβαση. Υπάρχουν όροι που δεν έχουν πληρωθεί από τους παραχωρησιούχους, αλλά και από το Δημόσιο» σημείωσε.