Με υπεύθυνες δηλώσεις το άνοιγμα επιχειρήσεων

Στην υιοθέτηση ενός πλαισίου που προβλέπει τάχιστες διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων προχώρησε η κυβέρνηση, ανοίγοντας το δρόμο για τη σταδιακή απλοποίηση έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Η αρχή γίνεται με 23 δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών διάθεσης τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες απαλλάσσονται από τη συνήθη γραφειοκρατία με αποτέλεσμα οι εν λόγω επιχειρήσεις να μπορούν να ιδρύονται και να τίθενται σε λειτουργία εντός λίγων ημερών με την κατάθεση μόλις τεσσάρων υπεύθυνων δηλώσεων.

Το νέο πλαίσιο αποτυπώνεται σε δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 3402 και 3403 –  31/12/2013) στις οποίες ορίζεται ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, «παραιτούνται» από τη διαδικασία των ελέγχων, περιοριζόμενες στο δειγματοληπτικό έλεγχο του 20% των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις  συγκεκριμένες διατάξεις. Εντός των επομένων ημερών θα υπάρξει και ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων, προκειμένου διοίκηση και επιχειρηματίες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Πηγή: Ναυτεμπορική