ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ: Πέντε προτάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο

Τα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν, ώστε να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν τα εμπόδια, τα οποία αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι νέοι στη δημιουργία μιας επιχείρησης, περιέγραψε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, σε ομιλία του στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε., στις Βρυξέλλες, εκπροσωπώντας την χώρα μας.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι θα πρέπει :

• Να δοθεί έμφαση στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργιά μιας επιχείρησης.
• Να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο φορολογικών απαλλαγών, συνολικά ή εν μέρει, των επιχειρήσεων, που δημιουργούνται από νέους.
• Να αντιμετωπίζονται πρακτικά και χωρίς στιγματισμό οι θεσμοί της χρεωκοπίας και εκκαθάρισης μιας επιχείρησης.
• Να δημιουργηθεί ένα εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο με τη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτών των επιχειρήσεων και θα συνδυάζει την άσκηση κοινωνικής πολιτικής από μια κοινωνική οργάνωση, με το οικονομικό όφελος, που χαρακτηρίζει ένα Ιδιωτικό Επενδυτικό Ταμείο.
• Να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο θερμοκοιτίδων από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί η αρωγή των ιδιωτικών και δημόσιων θερμοκοιτίδων στους νέους επιχειρηματίες.