ΝΕΡΙΤ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Δ.Σ.

Το Εποπτικό Συμβούλιο της «Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Ιντερνετ και Τηλεόρασης» (ΝΕΡΙΤ ΑΕ) μετά τη συγκρότηση του σε σώμα προχώρησε στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με την επισύναψη βιογραφικού σημειώματος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 6η Σεπτεμβρίου.
Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο http://www.minpress.gr/ περιγράφονται τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας των υποψηφίων.