Νέα σειρά Προγραμμάτων “Εφάπαξ Εθνικής”

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης κάλυψης των ασφαλιστικών και επενδυτικών αναγκών των πελατών, η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, μία νέα σειρά προγραμμάτων με την ονομασία «ΕΦΑΠΑΞ Εθνικής».

Τα νέα προγράμματα μέσω μιας εφάπαξ αρχικής καταβολής ασφαλίστρου στοχεύουν στο σχηματισμό κεφαλαίου για κάλυψη μελλοντικών αναγκών, όπως οι σπουδές των παιδιών ή στη δημιουργία ενός προσωπικού εφάπαξ το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό εισόδημα. Παράλληλα, εξασφαλίζουν εγγύηση του αρχικού ασφαλίστρου στη λήξη τους, υψηλές αποδόσεις και ασφαλιστική κάλυψη ζωής.

Το «ΕΦΑΠΑΞ Εθνικής 10, 1η Έκδοση» είναι το πρώτο στη σειρά πρόγραμμα και προσφέρει:

• 100% εγγύηση του αρχικού ασφαλίστρου και εξασφαλισμένη απόδοση, με την προϋπόθεση διακράτησης της επένδυσης μέχρι τη λήξη της
• Δυνατότητα μερικής ή ολικής ρευστοποίησης μετά τον πρώτο μήνα από την έναρξη του προγράμματος.
• Εξασφαλισμένες ελάχιστες αξίες εξαγοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος και προκαθορισμένα ποσοστά ελάχιστης απόδοσης της επένδυσης εάν η ρευστοποίηση πραγματοποιηθεί μετά το 3ο ή 5ο έτος από την έναρξη του προγράμματος.
• Ασφαλιστική προστασία, με την καταβολή κατ’ ελάχιστο του ποσού του αρχικού ασφαλίστρου σε περίπτωση απώλειας ζωής και διπλασιασμό αυτού του ποσού σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα (με ανώτατο όριο το επιπλέον ποσό των €100.000).

Το «ΕΦΑΠΑΞ Εθνικής 10, 1η Έκδοση» είναι πρόγραμμα εφάπαξ αρχικής καταβολής ασφαλίστρου, διάρκειας 10 ετών και συνδέεται με Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής που επενδύεται αποκλειστικά σε προθεσμιακή κατάθεση ειδικού τύπου της Εθνικής Τράπεζας. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αρχικού ασφαλίστρου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 5.000 €.

Η διάθεση του προγράμματος γίνεται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για συγκεκριμένο διάστημα προεγγραφών έως την 1η Μαρτίου 2013.