Νησιωτική Επιχειρηματικότητα: Εως 20 Μαΐου η προθεσμία για τα δάνεια

Ανακοινώθηκε από το ταμείο επιχειρηματικότητας η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την διαμεσολάβηση – συνεργασία προκειμένου να χορηγήσουν δάνεια κατ’ εντολή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και με τα διαθέσιμα του ΤΕΠΙΧ – νησιωτική επιχειρηματικότητα, που διαχειρίζεται η ίδια.

Η Δράση ΤΕΠΙΧ- Νησιωτική Επιχειρηματικότητα χρηματοδοτεί με δάνειο έως 70% των επιλέξιμων δαπανών και το υπόλοιπο τουλάχιστον 30% καλύπτεται από ίδια συμμετοχή της επιχείρησης. Το μέρος της Δράσης ΤΕΠΙΧ-Νησιωτική Επιχειρηματικότητα που αφορά τον δανεισμό των επιχειρήσεων προϋπολογισμού 80 εκ.Euro συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / ΕΤΠΑ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στη διαμεσολάβηση- συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών (σχετικές με τη διαδικασία παραλαβής αιτήσεων, χορήγησης δανείων, παρακολούθησης δανείων και καταγγελίας δανείων) προκειμένου (οι τελευταίες) να χορηγήσουν κατ΄ εντολή της και με τα διαθέσιμα του λογαριασμού του ΤΕΠΙΧ- Νησιωτική Επιχειρηματικότητα, που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, δάνεια άτοκα ή πολύ χαμηλού επιτοκίου.

Ως προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 20/5/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30π.μ. στην έδρα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, οδός Ξενίας 24, 11528 Αθήνα.