Νιμιτς: Υπάρχει δυναμική για συμφωνία

Ï ðñùèõðïõñãüò Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ (Á), óõíáíôÞèçêå ìå ôïí Ðñïóùðéêü ÁðåóôáëìÝíï ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôïõ ÏÇÅ ãéá ôï æÞôçìá ôçò ïíïìáóßáò ôçò Ð ÃÄÌ ÌÜèéïõ Íßìéôò (Ä), ôçí ÐáñáóêåõÞ 26 Öåâñïõáñßïõ 2010, óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ.

«Η συνάντηση μεταξύ των πρωθυπουργών Τσίπρα και Ζάεφ στο Νταβός ήταν θετική και σημαντική, μια πραγματικά ήταν ιστορικής σημασίας συνάντηση, εάν οδηγήσει τελικά στην επίλυση των σημαντικών διαφορών μεταξύ των δυο γειτόνων», υποστηρίζει ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ μιλώντας στην Καθημερινή. «Είναι πλέον καιρός να εντατικοποιηθούν οι συνομιλίες σχετικά με τους όρους μιας συνολικής συμφωνίας, με προσοχή στα θέματα που επισημάνθηκαν από τους δυο πρωθυπουργούς. Σύμφωνα με την πρόθεσή τους έρχομαι στην Αθήνα και τα Σκόπια για συνομιλίες ώστε να προωθήσουμε τη διαδικασία. Πιστεύω ότι υπάρχει δυναμική τώρα για την εξεύρεση λύσεων».

Ο κος Νίμιτς προτείνει ευρεία χρήση μιας νέας σύνθετης ονομασίας από τη στιγμή που η γειτονική χώρα ενταχθεί στην ΕΕ, αλλά όχι πριν την ολοκλήρωση της ένταξης, γράφει η εφημερίδα. Στο μεσοδιάστημα υποστηρίζει τη χρήση της νέας ονομασίας σε διεθνείς οργανισμούς και fora. Επίσης εισηγείται κάθε χώρα να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί είτε τη σλαβική ονομασία, είτε την αγγλική, είτε να τη μεταφράσει σε όποια γλώσσα επιθυμεί.

Σύμφωνα με τον κ. Νιμιτς «πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι οι θέσεις των δυο κυβερνήσεων δεν είναι ίδιες σε σχέση με πολλά από τα ανοικτά ζητήματα και ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και στις δυο χώρες από τους πολιτικούς ηγέτες και γενικά από τον πληθυσμό σε αυτό το θέμα οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ότι απαιτείται συμβιβασμός. Συνολικά πιστεύω ότι υπάρχει τώρα μια γενική επιθυμία στις δυο χώρες και γενικότερα στη διεθνή κοινότητα να επιλυθούν τα ανοικτά ζητήματα μεταξύ των δυο γειτόνων και ότι είναι δυνατή η εξεύρεση λύσεων. Αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία που όλοι πρέπει να αξιοποιήσουμε».