ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: “Καταρρέει” ο κλάδος – Ζημιογόνες 6 στις 10 επιχειρήσεις

Πάνω από 60% είναι το ποσοστό των ζημιογόνων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας το 2012. Αυτό προκύπτει από μεγάλη πανελλαδική έρευνα της Stat Bank σύμφωνα με την οποία το 2011 από τις 778 μεγαλύτερες εταιρείες οι 457 εμφάνισαν ζημιές.

Οι συνολικές ζημιές των μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας υπερέβησαν τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Τα παραπάνω οικονομικά αποτελέσματα επιδεινώθηκαν περαιτέρω το 2012 αφού τα τουριστικά έσοδα κινήθηκαν σε πτωτική τροχιά. Με αυτές τις επιδόσεις στις αποσκευές τους οι εκπρόσωποι των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα επιχειρήσουν να αντιστρέψουν το κλίμα στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Stat Bank, το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων κατά το 2011 ήταν 58,5% ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2012 κάνουν λόγο για πολύ πάνω από 60%, γεγονός που αναδεικνύει τον συγκεκριμένο κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας σε έναν από τους πλέον ζημιογόνους τομείς της ελληνικής οικονομίας.