ΟΔΔΗΧ: Συμπληρωματικές προσφορές εντόκων γραμματίων

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 13ης Νοεμβρίου 2012, έγιναν δεκτές οι προσφορές 300 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης 98,949.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ.

Επίσης, μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 4 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 13ης Νοεμβρίου 2012, έγιναν δεκτές οι προσφορές ύψους 637,5 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης 99,694, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012.