ΟΙΚΟΔΟΜΗ: “Βουτιά” 19,4% στις νέες άδειες τον Αύγουστο

“Βουτιά” 19,4% σημείωσε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Αύγουστο, διαμορφούμενος στις 868 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Αύγουστο 2014 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 868 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 168,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 760,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 19,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,4% στην επιφάνεια και κατά 7,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 862 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 166,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 752,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 19,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,3% στην επιφάνεια και κατά 5,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Αύγουστο 2014, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 6 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 8,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Αύγουστο 2014, είναι 1,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Σεπτέμβριο 2013 έως το Αύγουστο 2014, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 14.388 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.729,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.596,3 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 13,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,7% στην επιφάνεια και κατά 8,9% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2012 – Αυγούστου 2013.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2013 – Αυγούστου 2014, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 13,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 11,6% στην επιφάνεια και κατά 6,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2012 – Αυγούστου 2013. (Πίνακας 4).

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,3%.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 18,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,5% στην επιφάνεια και κατά 8,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του έτους 2013.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 18,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 12,5% στην επιφάνεια και κατά 4,4% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2013.