ΟΠΑΠ: Η GTΕCH τεχνολογικός πάροχος για τα VLTs

Την GTECH επέλεξε ο ΟΠΑΠ ως πάροχο του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος των παιγνιομηχανημάτων (VLTs), μετά τη συνεργασία των δυο εταιριών στο online στοίχημα. Το δ’ τρίμηνο σε λειτουργία τα πρώτα VLTs.
Η ΟΠΑΠ ανακοίνωσε την επιλογή της εταιρείας GTECH ως πάροχο Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (CIS) παιγνιομηχανημάτων (VLTs).

Η επιλογή της GTECH προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς (RFP), που διεξήχθη από την ΟΠΑΠ και στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) διεθνείς εταιρείες.

Η GTECH επελέγη καθώς πληροί επιτυχώς όλα τα κριτήρια που είχαν τεθεί από τη Διοίκηση της ΟΠΑΠ.

Σημειώνεται ότι o OΠΑΠ έχει επιλέξει την GTECH ως στρατηγικό συνεργάτη στο διαδικτυακό στοίχημα, με τη συνεργασία να επικεντρώνεται αρχικά στο αθλητικό στοίχημα.

Σημειώνεται ότι με βάση το σχεδιασμό του ΟΠΑΠ, τα πρώτα VLTs αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το δ΄ τρίμηνο του 2014, ενώ η πλήρης εκμετάλλευσή τους προσδιορίζεται για το 2015.

Η διοίκηση του Οργανισμού έχει χαρακτηρίσει κρίσιμη παράμετρο το αρχικό μέγεθος των VLTs τονίζοντας ότι την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους πρέπει να λανσαριστούν χιλιάδες μηχανήματα στην αγορά.