ΟΠΑΠ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Payzone Hellas

H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι υπεγράφη στις 19 Νοεμβρίου 2014 από την OPAP Investment Ltd. (100% θυγατρική εταιρεία) η τελική σύμβαση για την εξαγορά του 90% της Payzone Hellas A.E.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε κατόπιν παροχής των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.