ΟΠΑΠ: Στα 371,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Στα 371,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ στο εννεάμηνο, έναντι 409,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εισηγμένη, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά µονοψήφιο ποσοστό παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία. Ειδικότερα, ανήλθαν στα 2,946 δισ. ευρώ, έναντι 3,196 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011 (-7,8%).

Στις επιμέρους δραστηριότητες, οι πωλήσεις ΚΙΝΟ διαμορφώθηκαν στα 1,571 δισ. ευρώ, έναντι 1,643 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Σε επίπεδο γ΄ τριμήνου, οι πωλήσεις του ΚΙΝΟ (512,4 εκατ. ευρώ) κυµάνθηκαν στα περσινά επίπεδα, παρουσιάζοντας σηµαντική βελτίωση σε τριµηνιαία βάση.

Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 499,6 εκατ. ευρώ, έναντι 549,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 (µείωση 9,0%). Το περιθώριο EBITDA επέδειξε ανθεκτικότητα παραµένοντας στο 17,0%.

Το κόστος διάθεσης εμφανίζεται µειωµένο κατά 9,3% στα 69,5 εκατ. ευρώ έναντι 76,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Το γ’ τρίµηνο 2012 το κόστος διάθεσης µειώθηκε κατά 26,1% στα 16,2 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή είναι η ταμειακή θέση του ΟΠΑΠ στα 340,7 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα του Γ’ τριµήνου 2012, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, αναφέρει:

«Το γ΄ τρίµηνο 2012 ήταν καθοριστικό για την ΟΠΑΠ Α.Ε., εφόσον διευκρινίστηκε το φορολογικό καθεστώς. Πλέον, σε ξεκάθαρο περιβάλλον, η εταιρία είναι σε θέση να σχεδιάσει τη στρατηγική της µε  βάση στέρεα επιχειρηµατικά κριτήρια. Περαιτέρω, η ΟΠΑΠ Α.Ε. συνέδραµε στην καταπολέµηση της  παράνοµης αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, προασπίζοντας τα δικαιώµατά της και  προστατεύοντας τους καταναλωτές. Στο εξής, στοχεύουµε στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων  της και στην παροχή live στοιχηµατισµού µε πιο ανταγωνιστικό τρόπο. Επίσης, σκοπεύουµε στην  προσαρµογή της εµπορικής µας πολιτικής, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε την επίδραση από τη  φορολόγηση στα κέρδη των παικτών. Επιπλέον, εξορθολογίζουµε την κοινωνική µας ανταποδοτικότητα,  σε αντιστοιχία µε τις οικονοµικές µας επιδόσεις. Τέλος, προτεραιότητα µας παραµένει η διεκδίκηση της  άδειας του Κρατικού & Ξυστού Λαχείου σε κοινοπραξία µε διεθνείς εταίρους. Μέσω των πρωτοβουλιών µας, αποσκοπούµε στη βελτιστοποίηση των οικονοµικών µας µεγεθών και της επιχειρησιακής µας ικανότητας σε ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.»