ΟΤΕ: Προβλέψεις για την κερδοφορία από την Eurobank Equities

Ο ΟΤΕ απολαμβάνει ανώτερης χρηματοοικονομικής θέσης συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, αναφέρει η Eurobank Equities σε έκθεση της.

Η χρηματιστηριακή αναφέρει ότι η προσαρμοσμένες ταμειακές ροές του Οργανισμού υπερέβησαν τα 700 εκατ. ευρώ τόσο το 2012 όσο και το 2013. Παράλληλα βελτιωμένες εμφανίστηκαν οι ταμειακές ροές το β΄ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το πρώτο.

Σημειώνεται πως ο Οργανισμός αντιμετώπισε με επιτυχία τα θέματα ρευστότητας, ενώ προχώρησε στην επιθετική απομόχλευση του ισολογισμού του.

Για φέτος η χρηματιστηριακή προβλέπει προ φόρων κέρδη 432 εκατ. και έσοδα 3,9 δισ. ευρώ.