ΟΤΕ: Σημαντική παρουσία στο Roadshow του Λονδίνου

Τη στρατηγική ανάπτυξης του ΟΤΕ παρουσίασε η διοίκηση του Ομίλου σε θεσμικούς επενδυτές, στο πλαίσιο του 9ου Ετήσιου Roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο Λονδίνο.

Κατά το διήμερο roadshow, τα στελέχη του ΟΤΕ πραγματοποίησαν συναντήσεις με στελέχη της αγοράς, «με το ενδιαφέρον των διεθνών funds να επικεντρώνεται στο επιτυχημένο πλάνο αναχρηματοδότησης και μείωσης του δανεισμού, στις αξιοσημείωτες επιδόσεις εν μέσω κρίσης και στο ευρύ επενδυτικό πλάνο του Ομίλου», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημάνθηκε κατά τις συναντήσεις, η συνολική μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 65% τα τελευταία τέσσερα χρόνια και τα ασφαλή ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, όχι μόνο εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα του ΟΤΕ, αλλά τον τοποθετούν και μεταξύ των πιο εύρωστων τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην Ευρώπη. Η θετική αυτή εικόνα του ΟΤΕ επέτρεψε στις διεθνείς αγορές να χρηματοδοτήσουν, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, την έκδοση ομολόγων ύψους 1,4 δισ. ευρώ, με ανταγωνιστικά επιτόκια.

Παράλληλα, η επιτυχημένη αναδιάρθρωση επιτρέπει στον ΟΤΕ την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές και νέες τεχνολογίες, και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σταθερής, κινητής, ευρυζωνικότητας και συνδρομητικής τηλεόρασης. Ήδη, ο Όμιλος υλοποιεί συνολικές επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ μόνο στην Ελλάδα για την τετραετία, με στόχο την εδραίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός του, αλλά και τη στήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας.