ΟΤΕ: Στις 9 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2017

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2017, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ως άνω δημοσίευση των αποτελεσμάτων, η Διοίκηση της ΟΤΕ Α.Ε. θα διοργανώσει, την ίδια ημέρα, τηλεσυνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ), για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.