ΟΤΕ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο E3NETWORK

Στο ερευνητικό έργο “E3NETWORK”, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη δικτυακών υποδομών που θα ικανοποιούν τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών για ευρυζωνικότητα, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και τεχνολογική σύγκλιση, συμμετέχει ο ΟΤΕ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, τo έργο θα αναπτύξει έναν ενεργειακά αποδοτικό, υπερ-υψηλής ταχύτητας πομποδέκτη δικτύου μετάδοσης ασύρματων τηλεπικοινωνιών 4ης και 5ης γενιάς. Ο πομποδέκτης, που θα λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων «Ε» (71-76/81-86 GHz), θα επιτυγχάνει ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων έως 10Gbps σε απόσταση ενός χιλιομέτρου με διαθεσιμότητα της τάξης του 99,995%, χαμηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας λόγω των εξαιρετικά κατευθυντικών μεταδόσεων που επιτρέπει η ζώνη «Ε» και θα διευκολύνει την άμεση επέκταση της ραδιοκάλυψης. O πομποδέκτης αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ενδυναμώνοντας τη θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο πεδίο της τεχνολογίας δικτυακών υποδομών και εφαρμογών του Διαδικτύου του Μέλλοντος (Future Internet).

Ο ρόλος του ΟΤΕ εστιάζεται στην «ενσωμάτωση» του πρωτοτύπου στο δίκτυο και στην επικύρωση της αξιοπιστίας του μέσω δοκιμών υπό συνθήκες πραγματικής κίνησης δεδομένων. Παράλληλα, ο ΟΤΕ συμβάλλει στον προσδιορισμό των τεχνικών απαιτήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου εκμετάλλευσης και τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σημειώνεται πως το έργο E3NETWORK χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο (FP7) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντονίζεται από το ισπανικό ερευνητικό κέντρο CEIT, ενώ η επιστημονική-επιχειρηματική του ομάδα απαρτίζεται από συνολικά 9 φορείς (ερευνητικά κέντρα, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και κατασκευαστές) από 6 ευρωπαϊκά κράτη.