Οι Γερμανοί μας κλέβουν και στο ράφι – Πρωταγωνιστές ξένες πολυεθνικές και super market

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-dfxa2QtAC1s/UXGVO65z-VI/AAAAAAAEr9U/11UKqCdFdN0/s1600/0.jpg