Οι δεσμεύσεις Σαμαρά στους νοσηλευτές – Σοβαρά τα προβλήματα του κλάδου

Με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά συναντήθηκε κλιμάκιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των νοσηλευτών, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να υλοποιήσει άμεσα τα ακόλουθα ζητήματα:

1.Πρόβλεψη για διάταξη στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που θα περιγράφει τη δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών του ΕΣΥ (αναλόγως με τη διάρθρωση που περιγράφεται στο ΠΔ 87/86 και την ταυτότητα του «Νοσηλευτή» όπως περιγράφεται στο νόμο 1579/85 και 3252/04)), οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του οποίου, θα περιγράφονται σε σχετική Υπουργική Απόφαση.

2.Άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την περιγραφή των νοσηλευτικών πράξεων και ακολούθως για την κοστολόγηση αυτών, όπως επεξεργάστηκαν, συντέθηκαν και κατατέθηκαν στον Υπουργό Υγείας από την ΕΝΕ.

3.Δέσμευση για οριστική επίλυση του ιδιότυπου προβλήματος της διττής υπόστασης της ανώτατης νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Ήδη δρομολογήθηκε η συνάντηση της ΕΝΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την προσεχή Παρασκευή 14/11/2014, υπό την επίβλεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος αφού ζήτησε αναλυτική ενημέρωση για το θέμα, συμφώνησε με την πρόταση της ΕΝΕ για ενιαία νοσηλευτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο. Με βάση τα παραπάνω, συμφωνήθηκε οι αναγκαίες αλλαγές να συντελεστούν άμεσα, αναγνωρίζοντας στην ΕΝΕ την αρμοδιότητα της πρωτεύουσας συμμετοχής στις επικείμενες συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

4.Άμεση πρόβλεψη από το ΥΔΜΗΔ, για τη συμπερίληψη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του επαγγέλματος στην ιεραρχική μας εξέλιξη, όπως η μοριοδότηση των νοσηλευτικών ειδικοτήτων, η επιμόρφωση και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση που θα πιστοποιείται από την ΕΝΕ, βάσει του άρθρου 2 του νόμου 3252/2004 και του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014.