Ο Γ.Παπανδρέου επέστρεψε! Τροπολογία για οφειλές των αγροτών με 16 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Πρόταση για συμψηφισμό των οφειλών των αγροτών προς τον ΟΓΑ με απαιτήσεις που πρόκειται να τους καταβληθούν από το δημόσιο, ή και από τον ιδιωτικό τομέα, εξαιρώντας όμως τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, κατέθεσαν στη Βουλή 17 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

 

Ειδικότερα οι βουλευτές προτείνουν: «Η καταβολή της οφειλόμενης ασφαλιστικής εισφοράς πραγματοποιείται με απευθείας κατάθεση από τον ασφαλισμένο του οφειλόμενου ποσού, σε ειδικό για το σκοπό αυτόν τραπεζικό λογαριασμό του ΟΓΑ. Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο υπόχρεος στην καταβολή αυτή ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, αδυνατεί να καταβάλει το σύνολο ή μέρος της οφειλής, δύναται να εξουσιοδοτήσει τον ΟΓΑ, να εισπράξει για λογαριασμό του, το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής από απαιτήσεις που πρόκειται να του καταβληθούν εντός του έτους, από φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται το σύνολο ή μέρος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ή που παρά την εξουσιοδότηση, ο ΟΓΑ αδυνατεί να εισπράξει το σύνολο ή μέρος της οφειλής, το σχετικό οφειλόμενο ποσό οριστικοποιείται με πράξη του ΟΓΑ., η οποία αποστέλλεται για βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του οφειλέτη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον ΟΓΑ».

Την τροπολογία υπογράφουν: Παναγιώτης Ρήγας, Χρήστος Γκόκας, Γιάννης Κουτσούκος, Κώστας Τριαντάφυλλος, Γιάννης Δριβελέγκας, Κώστας Σκανδαλίδης, Φίλιππος Σαχινίδης, Αχμέτ Χατζηοσμάν, Δημήτρης Σαλτούρος, Δημήτρης Κρεμαστινός, Μιχάλης Κασσής, Πύρρος Δήμας, Θανάσης Μωραΐτης, Συμεών Κεδίκογλου, Νίκος Σηφουνάκης, Απόστολος Κακλαμάνης και Γιώργος Παπανδρέου.