Ο “ΝΙΚΑΣ” στα χέρια του Σπ.Θεοδωρόπουλου – Είπαν το “ναι” οι τράπεζες

Η αλλαντοβιομηχανία ΝΙΚΑΣ περνάει στα χέρια του Σπ.Θεοδωρόπουλου (Chipita – όμιλος Ολαγιάν), καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έγιναν δεκτές από τις πιστώτριες τράπεζες οι προτάσεις που είχαν υποβληθεί από τον Νοέμβριο του 2014. Η πρόταση είχε γίνει προς τη Eurobank και την Alpha Bank, που αποτελούν τους βασικούς πιστωτές της αλλαντοβιομηχανίας και προέβλεπε αρχικά μια γενναία αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρείας.

Σήμερα το 67,48% της Νίκας ανήκει στην Global Finance (συμφερόντων Πλακόπητα), το 11,99% στο ΤΧΣ (μέσω Eurobank) και το 9,96% στη First European Retail Corp. Ο Σπ. Θεοδωρόπουλος μετέχει σήμερα ως μη εκτελεστικό μέλο στο Δ.Σ. της αλλαντοβιομηχανίας, ενώ συμμετέχει στο ομολογιακό δάνειο που έχει πάρει η αλλαντοβιομηχανία ύψους 13 εκατ. ευρώ., στο οποίο ο πρώτος έχει καλύψει σχεδόν τα 7 εκατ. ευρώ.

Εκτός από το “αφεντικό”  της Chipita, στο επενδυτικό σχήμα μετέχει και άλλη μια επιχείρηση, ελληνικών συμφερόντων, με έδρα, όμως, και εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκή χώρα, που έχει δραστηριότητα και στην Ελλάδα.