Ο ΟΠΑΠ “αναγκάζεται” να ανοίξει τα χαρτιά του στους επενδυτές

Μέσω τροπολογίας που κατατέθηκε προς ψήφιση από τη Βουλή, αναφέρουν πληροφορίες, θα επιλυθεί το ζήτημα που έχει ανακύψει με τη μη παροχή προς τους υποψήφιους επενδυτές που μετέχουν στη διαδικασία πώλησης του 33% της εταιρείας του συνόλου των πληροφοριών για τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο ΟΠΑΠ.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ, τα σχήματα που έχουν προκριθεί στη δεύτερη φάση έχουν κληθεί να προχωρήσουν σε έλεγχο της εταιρείας μέσω διαδικασίας αίθουσας πληροφοριών (data room). Καθώς, όπως αποδείχθηκε, στους ενδιαφερόμενους δεν δόθηκε το σύνολο των στοιχείων αναφορικά με κρίσιμες συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Οργανισμός, όπως για παράδειγμα αυτή για την ανάληψη των Κρατικών Λαχείων (σ.σ. ο ΟΠΑΠ μετέχει στην κοινοπραξία που ανέλαβε το έργο με ποσοστό 67%), διατυπώθηκαν προς το ΤΑΙΠΕΔ έντονες αντιδράσεις. Ορισμένοι εκ των υποψήφιων επενδυτών έκαναν λόγο για άνιση μεταχείριση και για απουσία σημαντικών πληροφοριών που οδηγούν σε αδυναμία να καταθέσουν συγκεκριμένες προσφορές.

Βασικός λόγος, αναφέρουν πηγές από τον ΟΠΑΠ, για τον οποίο οι επενδυτές που μετέχουν στο διαγωνισμό δεν είχαν πρόσβαση σε αυτή την πληροφόρηση ήταν οι ρήτρες εμπιστευτικότητας που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτές τις συμβάσεις και η απειλή χρήσης ένδικων μέσων κατά της διοίκηση του Οργανισμού σε περίπτωση που αυτές δημοσιοποιηθούν.

Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες του Capital.gr, το ζήτημα αναμένεται να επιλυθεί άμεσα με κυβερνητική παρέμβαση. Μέσω τροπολογίας που, όπως αναφέρθηκε, κατατέθηκε προς ψήφιση από τη Βουλή, προβλέπεται πως “οι κοινοποιούσες εταιρείες” (δηλαδή ο ΟΠΑΠ) είτε το ΤΑΙΠΕΔ θα απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ποινική, αστική ή διοικητική ευθύνη εάν στο πλαίσιο του διαγωνισμού δημοσιοποιηθούν συμβάσεις και άλλες πληροφορίες που διέπονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας και οι οποίες απαιτείται να γίνουν γνωστές στους συμμετέχοντες προκειμένου να διασφαλιστεί ο ύψιστος βαθμός διαφάνειας για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Έτσι, η τροπολογία δίνει στο ΤΑΙΠΕΔ, τη δυνατότητα να αξιώνει από τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ και των άλλων εταιρειών των οποίων είναι μέτοχος, «όλες εν γένει τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, που αφορούν στο νομικό πρόσωπο και τη δραστηριότητα των εταιρειών αυτών, αποκλειστικά και μόνον προς εξυπηρέτηση του νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου των εταιρειών, στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης».

Πηγή:www.capital.gr