ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ενοχλημένη είναι η Τράπεζα της Ελλάδος με τον τρόπο που ορισμένα ξένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των stress test των ελληνικών τραπεζών.Η ΤτΕ απαντά επισήμως στα δημοσιεύματα αυτά που πρόκειται για “παιχνίδια” κύκλων σε βάρος των ελληνικών τραπεζών.

Οπως επισημαίνει επίσημα η Τράπεζα της Ελλάδος:

Σε  συνέχεια  ορισμένων  δημοσιευμάτων  διεθνών  μέσων  ενημέρωσης  αναφορικά  με  τααποτελέσματα  της  Συνολικής  Αξιολόγησης  για  τις  ελληνικές  τράπεζες,  η  Τράπεζα  τηςΕλλάδος επαναλαμβάνει  ότι  σύμφωνα και  με  τη  Συγκεντρωτική  Έκθεση  για  τη  ΣυνολικήΑξιολόγηση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ουδεμία από τις 4 ελληνικέςτράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση παρουσιάζει ανάγκες κεφαλαίων. 

Η Τράπεζα υπογραμμίζει στο πλήρες κείμενο της περίληψης της Συγκεντρωτικής Έκθεσης για τη Συνολική αξιολόγηση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη σχετική αναφοράς στη σελ. 11.

Στην υποσημείωση 13 ιδιαίτερα, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως “Η Eurobank στην ουσία δεν παρουσιάζει υστέρηση και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν παρουσιάζει καμία υστέρηση”.