ΠΗΓΑΣΟΣ: Τι λένε οι αριθμοί

Πέρασε σε αρνητικά ίδια κεφάλαια για τα καλά, αφού υπερέβησαν τα 21,4 εκατ. ευρώ(!). Οριακά θετικά πριν 9μήνες στο 1,33 εκατ. ευρώ. Αποτιμάται σε 9,7 εκατ. ευρώ.

– Ζημίες 26,6 εκατ. ευρώ από ζημίες 25,4 εκατ. πέρυσι, πωλήσεις 68,8 εκατ. έναντι των 86,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου 9μήνου του 2011. Με αρνητικά Ebitda  4,7 εκατ. ευρώ από μείον 9,6 εκατ. ευρώ.

  • Με τον δείκτη P/BV αρνητικό και τον δείκτη δανειακής μόχλευσης των μετόχων στη στρατόσφαιρα, δηλαδή στο άπειρον. Στα 164,3 εκατ. ευρώ οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου. Αρνητικές και οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες που ξεπέρασαν τα 10,5 εκατ. ευρώ. (πέρυσι – 11,8 εκατ. ευρώ.)
  • Απαιτήσεις από πελάτες 47 εκατ. ευρώ, με το σύνολο του ενεργητικού στα 189,2 εκατ. και το αντίστοιχο των υποχρεώσεων στα 210,8 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”