ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΟΚ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ: “Καταργείστε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για οικονομία”

Την κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας, ως μέσο για να πέσουν οι αμυντικές δαπάνες, προτείνει μεταξύ άλλων η τρόικα στην έκθεση αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.
Όπως αναφέρει, η κατάργηση της θητείας σε συνδυασμό με την καθιέρωση συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών, μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση των αμυντικών δαπανών της χώρας.

– Στο κεφάλαιο «περικοπή και αναθεώρηση των δαπανών για την άμυνα», οι αξιωματούχοι της Κομισιόν γράφουν: «Οι μειώσεις στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς την περίοδο 2013-2014 ανέρχονται σε περίπου 340 εκατ.ευρώ και έρχονται να προστεθούν στις παλαιότερες μειώσεις στρατιωτικών προμηθειών. Άλλα μέτρα συμπεριλαμβάνουν μείωση σε επιχειρησιακές δαπάνες μέσω κλεισίματος στρατοπέδων και μείωση του αριθμού των εισαχθέντων σε στρατιωτικές σχολές.

– Τη διετία 2013-2014, αναμένεται να εξοικονομηθούν συνολικά περίπου 400 εκατ.ευρώ, ποσό που ανέρχεται στο 0,2% του ΑΕΠ της Ελλάδας».

– Στη συνέχεια αναφέρεται ότι οι γεωστρατηγικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας οδήγησαν σε πολύ μεγάλες δαπάνες για την άμυνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι δαπάνες για την άμυνα το 1994 ήταν 5,4% του ΑΕΠ, 4% το 2000, ενώ το 2009 ανέρχονταν στο 3,9% του ελληνικού ΑΕΠ. Το 2010 οι δαπάνες για την άμυνα έφταναν το 2,2% του ΑΕΠ και το 2012 η Ελλάδα ήταν τρίτη ανάμεσα στους 27 εταίρους της ΕΕ σε όρους συνολικών αμυντικών δαπανών.

!