ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ! – Ελληνικό στις 29 Οκτωβρίου – Αφάντου στις 22 Μαίου – Ποιοί είναι οι “8” της Χαλκιδικής

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε το τελικό χρονοδιάγραμμα της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του Ελληνικού, με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών να ορίζεται στις 29 Οκτωβρίου 2013 . Για την αξιοποίηση του ακινήτου στην Αφάντου της Ρόδου ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία η 22 Μαΐου 2013.

Παράλληλα ενέκρινε τα οκτώ επενδυτικά σχήματα που θα συνεχίσουν στη Β’ φάση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Παλιούρι Χαλκιδικής.

Πρόκειται για :

1. Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε

2. LAMDA Έργα Ανάπτυξης Α.Ε.

3. Mind Compass Overseas Ltd

4. ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- Τεχνικές, Εμπορικές, Βιομηχανικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις

5. JSC DonskoyTabac

6. Ελληνοβαλκανική Συμμετοχών Α.Ε.

7. Μεντεκίδης Ιωάννης & Γεώργιος

8. Isaev Igor

Κατά τη Β’ φάση, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία για το περιουσιακό στοιχείο και τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, που εγκρίθηκαν σήμερα.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε και τα δύο επενδυτικά σχήματα που θα συνεχίσουν στη Β’ φάση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση των Χώρων Εμπορικής Υποστήριξης (ΧΕΥ):

1. Κάντζα Ανώνυμη Εταιρεία Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης

2. Ι&Σ Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.