ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΛΟΚΑΚΙ, ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΒΕ

MPLOKAKIA EFORIA 1Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία εντάσσει στο σύστημα υποχρεωτικής πληρωμής του ΦΠΑ όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες. Έτσι, εκτοξεύει το διαχειριστικό κόστος στα ύψη ενώ στην πραγματικότητα χάνει έσοδα καθώς οι «μικροί» εμφανίζουν περισσότερες δαπάνες απ’ ότι έσοδα με αποτέλεσμα να δικαιούνται επιστροφής φόρου.

Η κυβέρνηση, με υπόδειξη της τρόικας, θα προχωρήσειθ κάποια στιγμή  στην εξαίρεση από τον ΦΠΑ των μικροεπιτηδευματιών με έσοδα έως ένα όριο (π.χ 10.000 ευρώ ή και περισσότερο δεδομένου ότι ο μέσος όρος απαλλαγής στην ΕΕ είναι τα 25.000 ευρώ). Μέχρι τότε, δεν παύουν να υπάρχουν λύσεις (όχι για όλους και όχι για μεγάλα ποσά)

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ μπορούμε να εξασφαλίσουμε και σήμερα.

Με τον νέο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, μπορούμε να εισπράττουμε αμοιβές έως 10.000 ευρώ τον χρόνο με τη λεγόμενη απόδειξη δαπάνης. Την απόδειξη δαπάνης τη χορηγεί ο εργοδότης (ο λήπτης της υπηρεσίας)   με τους ακόλουθους «κανόνες»:

1.Παρακρατεί φόρο 20% τον οποίο και αποδίδει στην εφορία

2.Παρακρατεί χαρτόσημο 3,6% το οποίο επίσης αποδίδει στο δημόσιο. Έτσι, για αμοιβή 1000 ευρώ, ο ενδιαφερόμενος εισπράττει 764 ευρώ.

Με την απόδειξη δαπάνης, ο ενδιαφερόμενος έχει τρία πλεονεκτήματα:

1.Δεν χρειάζεται να κάνει έναρξη επαγγέλματος στην εφορία κάτι που σημαίνει ότι δεν τηρεί βιβλία και στοιχεία ενώ δεν υποχρεούται να μπει σε καθεστώς ΦΠΑ

2.Δεν χρειάζεται να εγγραφεί στο ΤΕΒΕ κάτι που σημαίνει ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε τουλάχιστον 3000 ευρώ τον χρόνο ακόμη και για κάποιον που ξεκινάει τώρα να κάνει δουλειά

3.Δεν καταβάλλει το τέλος επιτηδεύματος το οποίο διαμορφώνεται στα 650 ευρώ για όποιον έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια από την ημερομηνία έναρξης του επαγγέλματός του.

Υπάρχουν φυσικά και τα μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, ο ελεύθερος επαγγελματίας που θα υποχρεωθεί να κάνει κανονική έναρξη στην εφορία, δεν πληρώνει χαρτόσημο (άρα έχει 3,6% λιγότερες κρατήσεις) ενώ μπορεί να εμφανίσει επαγγελματικές δαπάνες και να μειώσει τον τελικό φόρο. Αντίθετα, στην απόδειξη δαπάνης, δυνατότητα εμφάνισης επαγγελματικών δαπανών, δεν υπάρχει δεδομένου ότι δεν έχει γίνει έναρξη και ως εκ τούτου δεν τηρούνται βιβλία.

Πως φορολογείται

Η απόδειξη δαπάνης, φορολογείται ως εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα. Αυτό σημαίνει ότι με το νέο έτος, επί του ποσού της δαπάνης θα επιβάλλεται φόρος 26%. Ήδη, θα έχει παρακρατηθεί από τον εργοδότη το 20% οπότε όταν έρχεται η ώρα υποβολής της φορολογικής δήλωσης, ο φορολογούμενος θα πληρώνει τη διαφορά. Δηλαδή:

Φορολογούμενος εισπράττει με απόδειξη δαπάνης, 10.000 ευρώ. Στην τσέπη του βάζει 7640 ευρώ μετά την αφαίρεση του χαρτόσημου και της παρακράτησης φόρου. Όταν έρχεται η ώρα υποβολής της δήλωσης, πληρώνει 600 ευρώ επιπλέον (σ.σ.2600 ευρώ είναι ο φόρος που του αναλογεί μείον 2000 ευρώ που έχουν παρακρατηθεί ίσον 600 ευρώ). Άρα, το τελικό καθαρό ποσό που του απομένει είναι 7040 ευρώ.