Παντελάκης Χρηματιστηριακή: Ανακοίνωση

Η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της 19ηςΙανουαρίου 2018, εγκρίθηκε η αίτησή της για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στα ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρείας MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω προϊόντων ορίστηκε η Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018.