Παράταση για υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών – Οι αποφάσεις

 

Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη που δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:

Oι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών του ημερολογιακού έτους 2013 θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 10 Οκτωβρίου για όλους τους υπόχρεους. Επίσης οι καταστάσεις με τις συναλλαγές του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014.

Συνεπώς αναφορικά με αυτές του του πρώτου φετινού τριμήνου, μέχρι το τέλος Ιουλίου, θα πρέπει να υποβληθούν:

– Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών (έσοδα) από όσους φορολογουμένους έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία), αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (φυσικά πρόσωπα), αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (φυσικά πρόσωπα αλλά μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους) καθώς και μη υπόχρεοι υποβολής ΦΠΑ (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, Δημόσιο και ΝΠΔΔ).

– Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών (έξοδα) από όσους φορολογουμένους έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία). Για αγρότες και φορολογουμένους χωρίς υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων), Δημόσιο και ΝΠΔΔ η συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων θα υποβληθεί έως τις 2 Φεβρουαρίου του 2015.

Το πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι 100 ευρώ, δεδομένου ότι πρόκειται για δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου.