Παράταση ως τις 5 Ιανουαρίου για τέλη κυκλοφορίας και κατάθεση πινακίδων

Παρατείνεται έως και την 5.1.2018 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.====