Παραιτήθηκε και ο γραμματέας του Συνδικαλιστικού των ΑΝΕΛ