Πειθαρχικά Συμβούλια – Δημόσιο: “Μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώσετε” – Πλυντήρια ξεπλύματος σκανδάλων

Σε πλυντήριο αθωωτικών αποφάσεων ή επιβολής ποινών που έριχναν στα μαλακά τους επίορκους είχαν μετατραπεί σε αρκετές περιπτώσεις τα πειθαρχικά συμβούλια στο Δημόσιο τους τελευταίους 12 μήνες.

Ο λόγος της ασυδοσίας των πειθαρχικών συμβουλίων ήταν ότι είχε αφαιρεθεί από τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης το δικαίωμα της ένστασης επί των αθωωτικών αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων.

Τον Μάρτιο του 2012 επί υπουργίας Δ. Ρέππα αφαιρέθηκε το δικαίωμα της ένστασης από τον γενικό επιθεωρητή, με αποτέλεσμα να μην κοινοποιούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων είναι αμετάκλητες, ενώ δικαίωμα ένστασης είχαν μόνο οι υπουργοί, οι οποίοι συνήθως δεν ασκούσαν το δικαίωμα.

Ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Ρακιντζής

Ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Ρακιντζής

Αυτήν την περίοδο εκατοντάδες υπάλληλοι που ελέγχονταν πειθαρχικά για σοβαρά παραπτώματα, τα οποία επισείουν ακόμα και την ποινή της απόλυσης, είτε αθωώνονταν, είτε έπεφταν στα μαλακά από τα αρμόδια όργανα.

Oπως αναφέρει το «Έθνος» σε δημοσίευμά του, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση υπαλλήλου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ΔΥΟ της Κρήτης, η οποία  συνελήφθη να πλαστογραφεί έγγραφα και να υπεξαιρεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό 55.403 ευρώ. Η υπάλληλος εντοπίστηκε. Κλήθηκε από το πειθαρχικό σε απολογία, επέστρεψε τα 10.000 αλλά τελικά επικαλέστηκε λόγους υγείας και τιμωρήθηκε με εξάμηνη αργία άνευ αποδοχών. Στη συνέχεια επέστρεψε κανονικά στην εργασία της.

Άλλη περίπτωση είναι αυτή εκπαιδευτικού του ΟΑΕΔ, ο οποίος ήτα πρόεδρος σε επιτροπή επιλογής ωρομίσθιων καθηγητών σε ΙΕΚ του οργανισμού. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, λοιπόν, το 2011προσέλαβε την κόρη του κάνοντας δεκτό πλαστό πτυχίο ΤΕΙ.
Όταν η υπόθεση αποκαλύφθηκε, ο υπάλληλος ανέφερε στο πειθαρχικό πως δεν γνώρισε ότι η κόρη του δεν είχε τελειώσει το ΤΕΙ και τελικά τιμωρήθηκε με εξάμηνη αργία άνευ αποδοχών. Στη συνέχεια επέστρεψε κανονικά στη δουλειά του.

Στα μαλακά έπεσε και η διοικητική υπάλληλος νοσοκομείου που αύξανε με υπερωρίες τον μισθό συγγενούς της. Εντοπίστηκε, πέρασε πειθαρχικό και… τιμωρήθηκε με στέρηση μισθού για έναν μήνα.

Οι αποφάσεις αυτές ήταν τελεσίδικες… Κανείς πλην του υπουργού δεν μπορούσε να τις ανακαλέσει και έτσι επί της ουσίας οι επίορκοι υπάλληλοι έμεναν ατιμώρητοι, καθώς οι υπουργοί σπάνια ενημερώνονταν.