Πειραιώς: Ολοκληρώνει πώληση «κόκκινων» δανείων στη Ρουμανία

Κοντά στην ολοκλήρωσή του βρίσκεται ο διαγωνισμός πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της Πειραιώς που είχαν χορηγηθεί στη Ρουμανία, ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για δάνεια σε οριστική καθυστέρηση, τα οποία είχαν εξαιρεθεί από την πρόσφατη συμφωνία πώλησης της Piraeus Bank Romania S.A. («PBR») στην J.C. Flowers & CO («JCF»).

Εν τω μεταξύ, στην ελληνική αγορά, η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι η πρώτη που θα προχωρήσει σε πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις. Το σχετικό project με την επωνυμία Amoeba αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο και θα αφορά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το data room (VDR) για την παροχή στοιχείων στους ενδιαφερόμενους επενδυτές άνοιξε μέσα στον Δεκέμβριο και πρόκειται να κλείσει στις 2 Φεβρουαρίου ώστε κατόπιν να ακολουθήσουν οι δεσμευτικές προσφορές και η αξιολόγησή τους για την ανάδειξη του αγοραστή τον Απρίλιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 700 μη εξυπηρετούμενα δάνεια 120 επιχειρήσεων, ονομαστικής αξίας 1,6 δις. ευρώ. Τα δάνεια αυτά έχουν ως επί το πλείστον καταγγελθεί, ενώ οι εξασφαλίσεις τους εκτιμώνται στα 630 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 476 εκατ. ευρώ αφορούν εξασφαλίσεις επί ακινήτων.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς “τρέχει” και άλλο project με την επωνυμία Arctos, το οποίο αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις (καταναλωτικά, κάρτες, υπεραναλήψεις), ύψους 1,5 δις. ευρώ. Τα 500 εκατ. ευρώ του “πακέτου” αυτού βρίσκονται στον ισολογισμό της Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο 1 δις. ευρώ αφορά δάνεια που έχουν διαγραφεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ξεπεράσει κατά 300 εκατ. ευρώ το στόχο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της στο δ΄ τρίμηνο 2017, τα οποία έχουν διαμορφωθεί στα 19,8 δις. ευρώ.

Η Τράπεζα στις επαφές της με τους αναλυτές διεθνών οίκων έχει αναφέρει ότι στόχος μέχρι τα τέλη του 2019 είναι η μείωση των NPEs (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) στα 20,3 δις. ευρώ από 32 δις. ευρώ τον Σεπτέμβριο  2017 και θα επιτευχθεί με διαγραφές 5 δις. ευρώ, πωλήσεις δανείων 4 δις. ευρώ και ρυθμίσεις 3 δις. ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο στόχος που έχει θέσει η Τράπεζα Πειραιώς μέχρι τα τέλη του 2020 προβλέπει μείωση των NPEs κατά 41% έναντι μείωσης 37% για το σύνολο της αγοράς.