Περικοπές στις αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού

Περικοπές αποδοχών από 2% έως και 35% στο στράτευμα αναμένεται για το 2012, που θα ισχύσουν αναδρομικά από 1η Αυγούστου.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ προβλέπεται στις μεικτές αποδοχές από 0 έως 1.000 ευρώ περικοπή 2%, από 1.000 έως 1.500 ευρώ περικοπή 10%, από 1.500 έως 2.500 ευρώ 20%, από 2.500 έως 4.000 ευρώ 30%, και από 4.000 χιλιάδες και πάνω 35%.

Αναμένονται και νέες περικοπές τόσο το 2013 όσο και το 2014 προκειμένου να εξοικονομηθούν 14 εκατομμύρια το 2013 και 194 εκατομμύρια το 2014.