Πετρόπουλος: Πτώση 24,4% στις πωλήσεις εννεαμήνου 2017

Πτώση 24,4% σημείωσαν οι πωλήσεις του Ομίλου Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου -30 Σεπτεμβρίου, στα € 54.230 εκ. (€71.783 εκ. το 2016).

Tα ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθαν σε €3.627 εκ (€4.537 εκ το 2016), όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.894.000 έναντι €2.728.000 το 2016, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €1.017.000 έναντι € 1.792.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.9.2017 ήταν 56,6% (56,5% στις 31.12.2016).