Πλαστικά Θράκης: Πούλησε τη συμμετοχή της στην Thrace Teknik

Στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση της συμμετοχής (50%), που κατέχει στην εταιρεία Thrace Teknik, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, αντί συνολικού τιμήματος 810.000 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, προχώρησε η θυγατρική της Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ, Πλαστικά Θράκης Pack ΑΒΕΕ.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους και τελεί υπο την αίρεση της λήψεως των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η εταιρεία Thrace Teknik παράγει δοχεία συσκευασίας για παγωτά, γαλακτοκομικά και άλλα τρόφιμα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 5,6 εκατ. ευρώ, ενώ, τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματά της ήταν οριακά ζημιογόνα.

Η διοίκηση της εταιρείας δεν θεωρεί την Τουρκία ως αγορά με δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης στον τομέα δραστηριοποίησης και, από την ως άνω συναλλαγή, ο όμιλος αφενός μεν θα μειώσει τον ενοποιημένο καθαρό δάνεισμό του κατά 2,5 εκατ. ευρώ και αφετέρου θα αυξήσει τη ρευστότητά του με το ισόποσο του τιμήματος της συναλλαγής.

Σημειώνεται ότι, κατά την τελευταία οικονομική χρήση, η εν λόγω εταιρεία (Thrace Teknik) αντιπροσώπευε ποσοστό 1,1% του κύκλου εργασιών του ομίλου.